Арилжаа 2019-01-18. Үнийн дүн: 150,523,760.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 310,742.


Захиалгын сан
            I ангилал. Үнийн дүн: 21,822,583.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 50,544.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
GOV
4090013 638 187334.32335338330.11334333.68-0.19%-0.64 3331295233910000
BDS
57655 246 784919910.11910.11910.11910.11910.11-0.97%-8.89 910.11235919150
AIC
21041 507 2307367107407107407400.54%4.00 7106677308909
APU
17231 064 983619.46619619617619619-0.07%-0.46 616649620626
TTL
50360 0007200720072007200720072000.00%0.00 7150107300158
MMX
25 4002700270027002700270027000.00%0.00 2600502700134
            II ангилал. Үнийн дүн: 27,670,138.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 244,989.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
LEND
21401714 172 46366.3267676666.466.28-0.06%-0.04 661000066.419900
SUL
586 960 0001200001200001200001200001200001200000.00%0.00 110000212400010
ITLS
287803 057 490106106107.9106107.5106.240.23%0.24 105464107.55842
JIV
12402 367 100217020002000190019001910-11.98%-260.00 19001112000924
BAN
645856 200135113511351130013001327-1.78%-24.00 1300100150020
ADU
196176 364900899900899900899.82-0.02%-0.18 765509002580
SHV
3679 2002199220022002200220022000.05%1.00 18002002290290
JTB
1074066747474747412.12%8.00 664923745523
DZG
54909598989898983.16%3.00 909598295
HBO
1616061616161611.67%1.00 355006110
RMC
13028.130303030306.76%1.90 272700030760
            III ангилал. Үнийн дүн: 8,683,579.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 14,299.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
ERDN
138947 570 9995425695695405505501.48%8.00 5407875569985
BHG
3111 026 3003300330033003300330033000.00%0.00 2300403300150
DAR
9486 280920915920915920917.87-0.23%-2.13
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 92,347,460.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 910.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
ZGEB
50050 780 000101.86101.87101.87101.25101.25101.56-0.29%-0.30
ZGEB
29429 799 840101.97101.97101.97100.75100.75101.36-0.60%-0.61
ZGEB
11611 767 620101.84101.84101.84101.05101.05101.45-0.38%-0.39

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо