ХААН БАНКНЫ ТУХАЙ

“ХААН Банк нь 1991 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулсан арвин түүхтэй бөгөөд анх байгуулагдсан цагаас хойш өдгөө 31 жилийн туршид амжилттай ажиллаж ирсэн төдийгүй Монголын банк санхүүгийн салбарт хүчирхэг, үндэсний хэмжээний тэргүүлэгч банк болон өргөжсөөр байна. 2003 онд хувьчлагдсанаас хойш банкны актив хөрөнгө нь 169 дахин, нийт өөрийн хөрөнгө нь 274 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.

2.7 сая

нийт харилцагч

82%

нийт иргэдийн

2.1 сая

дижитал хэрэглэгчид

78%

нийт өрхийн

29,000

гаруй ЖДБ

244

корпорэйт

97
САЛБАР
Улаанбаатар

САНХYYГИЙН YЗYYЛЭЛТ
Хөрөнгө
Нийт салбарын:
33%
Цэвэр ашиг
Нийт салбарын:
43%
Харилцах, хадгаламж
Нийт салбарын:
38%
Зээл
Нийт салбарын:
36%
Хүүгийн орлого
Нийт салбарын:
37%
Хөрөнгө
Цэвэр ашиг
Харилцах, хадгаламж
Зээл
Хүүгийн орлого

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХУВААРИЛАЛТ
Анхдагч зах зээлийн хуваарилалт
Нөхцөл
Стратегийн хөрөнгө оруулагч
  • 85%
  • 162,536,830 ш
  • Анхдагч зах зээлийн арилжаанд 250 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүнгээр үнэт цаас худалдан авах урьдчилан гэрээ байгуулсан.
  • 6 сарын хугацаанд хувьцаагаа тусгаарлуулна.
  • Захиалгыг бүрэн биелүүлнэ.
Бусад хөрөнгө оруулагч
  • 15%
  • 28,682,970 ш
  • Эрэлт нийлүүлэлтээс давсан тохиолдолд суурь дүн бүхий захиалгыг бүрэн биелүүлж, үлдэх дүнг хувь тэнцүүлэх зарчмаар хуваарилалтыг гүйцэтгэнэ.
  • хөрөнгө оруулагчийн тоо 30,000 хүртэлх тохиолдолд бүрэн биелэх суурь дүн - 500,000 төгрөг хүртэл
  • хөрөнгө оруулагчийн тоо 30,001-с дээш тохиолдолд бүрэн биелэх суурь дүн - 300,000 төгрөг хүртэл

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ
/хувиар/

ХУВЬЦААНЫ ЗАХИАЛГА ӨГӨХ ЗААВАР

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТУУД