Арилжаа 2018-03-23. Үнийн дүн: 242,908,330.48 төгрөг. Тоо ширхэг: 4,041,566.


Захиалгын сан
            I ангилал. Үнийн дүн: 50,897,747.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 42,910.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
APU
3843925 926 068658.31695695660661662.540.64%4.23 6563287002500
TTL
125315 839 8001251012500128001250012700126401.04%130.00 1270014212740298
GOV
1954 656 200240202420024200234602346023840-0.75%-180.00 23420952398042
NEH
1282 727 0002110021100220002110022000214401.61%340.00 21100562400020
MNP
1656979 292576.84594.5594.5589590591.562.55%14.72 569150059474
TCK
16400 0002500025000250002500025000250000.00%0.00 24000122500017
SUU
1199286 462237.062402402382382380.40%0.94 2364232395000
MMX
2482 925347034703470340034003441-0.84%-29.00 33008347014
            II ангилал. Үнийн дүн: 9,775,538.48 төгрөг. Тоо ширхэг: 31,222.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
ITLS
228673 153 788142140140135136136-4.23%-6.00 1352921361827
SHG
14253 080 775218222492250215121512156-1.19%-26.00 2151946225015
SUL
111 322 200115000122000123000102200102200114100-0.78%-900.00 102100201190007
ADL
200556 0002780278027802780278027800.00%0.00 27505082780396
EER
148541 3003650385038503650375037502.74%100.00 36509223750123
ATR
5385 000780007700077000770007700077000-1.28%-1,000.00 73000178000140
BDL
32224 0007000700070007000700070000.00%0.00 700045799561
RMC
5002190 07939.63839.493839.4938-4.04%-1.60 35.51940539.54000
BAN
60128 4001950214021402140214021409.74%190.00 21406219912
HBO
101266 605686566656665.82-3.21%-2.18 6027006614175
MDR
17660 7203203453453453453457.81%25.00 3001000346.9100
SHV
2045 6002280228022802280228022800.00%0.00 19501002280129
JTB
19914 50277.979.979.971.671.672.84-6.50%-5.06 7134802000
TUS
104 3904354394394394394390.92%4.00 28050043986
MRX
501 8403636.836.836.836.836.82.22%0.80 29.211500036.850
OLL
534075.716868686868-10.18%-7.71 60100070700
            III ангилал. Үнийн дүн: 182,235,045.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 3,967,434.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
LEND
3966518180 842 32049.134548.9943.714846.12-6.13%-3.01 45.221600048.53000
JIV
6151 073 2501790172118501721185018503.35%60.00 17108501850165
AAR
34169 940545049955000499550004998-8.29%-452.00 39005062504
BHL
20076 000425380380380380380-10.59%-45.00 380196
ADU
540 47570408095809580958095809514.99%1,055.00 80951564
AOI
1225 5602000213021302130213021306.50%130.00 1900482140230
JLT
507 500166150150150150150-9.64%-16.00 7020101669604
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо