Арилжаа 2017-10-20. Үнийн дүн: 46,294,357.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 46,087.


Order book
            I ангилал. Үнийн дүн: 33,052,932.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 34,646.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
APU
2106915 871 102747.4375575574575501.01%7.57 746907555113
MNP
100385 039 200527.615505505005000-5.23%-27.61 50030505500
TTL
5074 917 900971597009700970097000-0.15%-15.00 96801109700221
GOV
2214 759 400209802100021800210002150002.48%520.00 215005821800115
NEH
751 800 00026000240002400024000240000-7.69%-2,000.00 2400025280004
SUU
2735639 230235.182302402302350-0.08%-0.18 23627012391781
TCK
126 100261002610026100261002610000.00%0.00 26100502750081
            II ангилал. Үнийн дүн: 2,516,545.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 11,320.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
MIE
1281 280 000100001000010000100001000000.00%0.00 1100011100021
HRM
3000450 0001521501501501500-1.32%-2.00 144.12001503000
HBO
3610260 52074.97777772720-3.96%-2.97 70100072500
RMC
4042163 18040.6440.540.540400-1.57%-0.64 39.021000409958
UID
289147 390530.825105105105100-3.92%-20.82 495179520149
BTG
10140 00014500140001400014000140000-3.45%-500.00 135001172503
MCH
6536 535555.9756956956056000.72%4.03 5571056950
BDS
2127 7801333132013801320138003.53%47.00 132010138049
JTB
955 80062.9461.561.561610-3.08%-1.94 601115613904
HGN
605 34090898989890-1.11%-1.00 811000891440
            III ангилал. Үнийн дүн: 159,900.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 10.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
DAH
10159 90017000159901599015990159900-5.94%-1,010.00 1700050
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 10,564,980.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 111.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
ZGEB
11110 564 98096.295.1895.1895.1895.180-1.06%-1.02

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо