Арилжаа 2021-03-05. Үнийн дүн: 623,245,150.96 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,430,579.

            I ангилал. Үнийн дүн: 140,997,437.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 631,534.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
AIC
5565378 245 1361419140014271400142514260.49%7.00 142531427285
MNDL
36207223 614 72866.8866.566.56465.964.6-3.41%-2.28 6535065.911346
APU
117118 765 356742.67750750745748749.750.95%7.08 74323475010879
GOV
223135 346 426238.36238244236244240.720.99%2.36 242120244646
MFC
670734 671 55069.2369706770701.11%0.77 67.1110007018869
TUM
188954 117 328219.79210224210220221.320.70%1.53 219.9912212000
TTL
3752 917 0007505760078007600780078003.93%295.00 77508780060
MMX
9212 606 192283228302832282828302829-0.11%-3.00 260010298020
MNP
28002 298 523815.69823823815823816.510.10%0.82 8152982344
SUU
97312 014 611209.24208208206208206.03-1.53%-3.21 206.1329208765
BNG
801 952 000247002440024400244002440024400-1.21%-300.00 2390052440039
ADU
19231 220 100663.23645645630630630.71-4.90%-32.52 630172662.99850
BODI
93271 204 920129.05130130.5129130.5129.190.11%0.14 129390130.5400
NEH
49891994 66419.76202019.52019.920.81%0.16 19.512058111
LEND
18751771 30440.9414240.94241.461.37%0.56 411986425175
TCK
18257 600148001450014800141001410014100-4.73%-700.00 14100531480075
            II ангилал. Үнийн дүн: 467,975,228.26 төгрөг. Тоо ширхэг: 718,940.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
AARD
33085325 612 0329930931010000931098709910-0.20%-20.00 95101009880150
ADB
650289129 847 264199.71200202194200199.14-0.29%-0.57 19831332005533
SUL
403 278 0008000080000820008000082000819202.40%1,920.00 75000109000033
UID
18622 895 5911500151015991510159815815.40%81.00 151210159811
INV
4731 547 7993200323032993230329932993.09%99.00 320057832992597
ITLS
127511 023 33980.328084808480.26-0.07%-0.06 83.5508424213
UBH
30690 0002300023000230002300023000230000.00%0.00 180004
JTB
9107683 0257575757575750.00%0.00 74.5500776246
BDL
70588 0008400840084008400840084000.00%0.00 7000100840094
HRM
3331459 6781371381381381381380.73%1.00 135.013001391960
BUK
702436 280630.04644645615615621.48-1.36%-8.56 600.01306159999
ADL
290270 450946930935930935932.59-1.42%-13.41 9305099932
MBW
1130203 291181181181179179179-1.10%-2.00 17914181887
BTG
6129 000221002150021500215002150021500-2.71%-600.00 200006245006
RMC
363785 5002323.52423.524244.35%1.00 2314002419940
HGN
89562 65075.87070707070-7.65%-5.80 701079203
MCH
14562 185430439439400400428.86-0.27%-1.14 395100400174
JLT
38351 092133.4133.4133.4133.4133.4133.40.00%0.00 12015015328
BAN
2020 200106010101010101010101010-4.72%-50.00 101050106017
OLL
62012 68422212119.12020-9.09%-2.00 19.11550019.5100
DHU
26 600350033003300330033003300-5.71%-200.00 3300134004
UYN
116 1605505605605605605601.82%10.00 560.015066150
ETR
343 788109.35109.59112.99109.59112.99111.41.87%2.05 102.01500112.99289
MRX
2762123.952323232323-3.97%-0.95 237423.959900
            III ангилал. Үнийн дүн: 1,814,738.70 төгрөг. Тоо ширхэг: 2,490.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
ERDN
14751 406 234959.94960960950955951.22-0.91%-8.72 9555096061
NXE
180271 800160015101510151015101510-5.63%-90.00 14501001600120
ERS
4100 00021800250002500025000250002500014.68%3,200.00 2400013
TAV
119 0001780019000190001900019000190006.74%1,200.00 14200819000230
VIK
5709 125161616.011616.0116.010.06%0.01 16687216.951000
SIL
2608 5803333333333330.00%0.00 3365537.951000
            Хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 12,457,747.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 77,615.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
XOC
7761512 457 747161.091601631601621620.56%0.91 1616167.985000
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо