Арилжаа 2019-06-24. Үнийн дүн: 176,215,336.32 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,097,026.

            I ангилал. Үнийн дүн: 66,188,715.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 218,745.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
AIC
5348135 485 180669.34670685635.01685684.832.31%15.49 66062868810000
APU
137047 757 212568564.99569.4564569.4566.53-0.26%-1.47 56526355794928
LEND
1253737 535 91960586357.56360.771.28%0.77 58.520006397886
TTL
5944 194 4206900705072007050720072004.35%300.00 7100102720028
MNDL
7033 632 735520051505195515051955195-0.10%-5.00 515017252004307
GOV
123123 531 230287287289283289288.140.40%1.14 2859002951500
MNP
39542 379 9205986006106006006000.33%2.00 5651000060923689
SUU
85761 629 650195190196.5189196.5190.03-2.55%-4.97 188200196.51330
BDS
4739 950887.01850850850850850-4.17%-37.01 760.140850100
MMX
12 5002500250025002500250025000.00%0.00 250014260022
            II ангилал. Үнийн дүн: 78,710,152.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 859,088.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
MFC
40206528 557 79271.4371.7171.717071.6771.4-0.04%-0.03 70.01294171.67159871
ADB
33914226 423 27274.8974.38074.37879.46.02%4.51 7210007919950
TUM
9403917 467 204187.56182188181188187.720.09%0.16 18525000188.7710036
MBW
210416 099 989289.932902902892902900.02%0.07 29016415294.51000
HBO
2794139 70045.9450505050508.84%4.06 4125501000
TAH
221 7801020010890108901089010890108906.76%690.00 10000181090049
ITLS
541582.683838383830.48%0.40 8399585.92000
            III ангилал. Үнийн дүн: 31,316,469.32 төгрөг. Тоо ширхэг: 19,193.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
INV
1667830 117 2801810183018301802181318110.06%1.00 180011001832500
ERDN
25081 191 300480475475475475475-1.04%-5.00 4701004801702
HCH
57 40012871480148014801480148015.00%193.00 1286399188237935
HBZ
2489212.75244.66244.66244.66244.66244.6615.00%31.91 244.66203485020441
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо