Арилжаа 2019-03-25. Үнийн дүн: 79,413,581.75 төгрөг. Тоо ширхэг: 393,969.


Захиалгын сан
            I ангилал. Үнийн дүн: 57,807,328.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 239,343.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
APU
2390115 073 867632.81635635628.5635630.7-0.33%-2.11 62863456353000
AIC
1847712 283 426693.09680690622.2685684.41-1.25%-8.68 6402847693.9453
LEND
16864711 623 20269.4969.8769.9868.026969.22-0.39%-0.27 68.62206935485
GOV
261848 140 703314.58315315308.1309309.47-1.62%-5.11 309135309.5420
MNDL
10575 529 3505200529052905200520052150.29%15.00 52001435290135
TTL
6394 703 7707395742074307105725073950.00%0.00 7200100743061
TCK
9172 790197001920019200191901920019200-2.54%-500.00 190001197006
MNP
15685 712545.65495505495505500.81%4.40 55044560528
MIK
565 0001294013000130001300013000130000.46%60.00 120002135903
SUU
24853 049212214214213213213.90.90%1.90 21162131999
MMX
1846 8002600260026002600260026000.00%0.00 251052700264
BNG
128 800299802880028800288002880028800-3.94%-1,180.00 28800130000125
BDS
18608508608608608608601.18%10.00 82519086099
            II ангилал. Үнийн дүн: 19,074,573.10 төгрөг. Тоо ширхэг: 150,222.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
ADB
946947 661 97081.0181.88280.581.7981.891.09%0.88 818881.799998
TUM
288795 095 027174.65174.5182174181.5180.613.41%5.96 17510000181.9910
MBW
136113 369 409247.28249250246.1250247.280.00%0.00 247889250191
ITLS
111161 024 34592.4692939293930.58%0.54 92.6529343428
ADU
969896 7299009279299009009000.00%0.00 891390014
MNH
198494 8022380249924992499249924995.00%119.00 2380227353
JIV
241368 889169915301689153016891531-9.89%-168.00 15311501689117
MCH
19481 480450420420420420420-6.67%-30.00 4102404206
GHC
224 980143601249012490124901249012490-13.02%-1,870.00 143608
ADL
917 5501950195019501950195019500.00%0.00 1500100224020
SHG
59 4001800188018801880188018804.44%80.00 180012195564
MIE
17 995800079957995799579957995-0.06%-5.00 79952
JTB
1117 871717171707070-1.41%-1.00 686670130
EER
27 2003600360036003600360036000.00%0.00 3600314
RMC
1805 37629.329.33129.33129.871.95%0.57 29.388232.5269
JLT
101 5501501551551551551553.33%5.00 155490
            III ангилал. Үнийн дүн: 2,531,679.85 төгрөг. Тоо ширхэг: 4,404.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
BHL
35871 129 9053003153153153153155.00%15.00 301100
TMZ
100819 0007800819081908190819081905.00%390.00 665058190115
ERDN
525280 531530529.9553529.9553534.340.82%4.34 5208155502410
HZB
36191 5205070532053205320532053204.93%250.00 50708
KEK
242 4402100021220212202122021220212201.05%220.00 2270010
SOH
10028 000300280280280280280-6.67%-20.00 250100
IBA
514 995310029992999299929992999-3.26%-101.00 3000189
BSKY
48 000207020002000200020002000-3.38%-70.00 15511200019
BNB
206 982410.5349.1349.1349.1349.1349.1-14.96%-61.40 34950431.032680
CHR
136 4874984994994994994990.20%1.00 4254522.9243
BHR
103 400400340340340340340-15.00%-60.00 300322340325
ALI
134530034534534534534515.00%45.00 260150315709
BTL
1756574.7574.7574.7574.7574.7515.00%9.75 74.75999
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо